Tháng Mười Một 22, 2019
Cáo phó

Phân ưu Anh Phao lô Nguyễn Hà Thiên Thanh

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH
TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU

BÁO TIN

ANH PHAO LÔ NGUYỄN HÀ THIÊN THANH

Sinh năm 1989, tại Vinh Hà – Bình Giã

Hiện ngụ tại hàng 2, Họ Vĩnh Lộc, Giáo xứ Vinh Hà

Đã được Chúa gọi về: Lúc 18g00, thứ bảy ngày 11/8/2018
Hưởng dương 29 tuổi

Thánh lễ an táng vào lúc 4h45, thứ ba ngày 14/8/2018 tại Thánh đường Giáo xứ Vinh Hà.
Sau đó Anh PHAOLÔ được an táng tại Nghĩa trang Giáo xứ Vinh Hà

Xin Cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn PHAOLÔ sớm được hưởng nhan thánh Chúa.

Người đưa tin: Phao lô HỒ VĂN LÀNH

Facebook Profile photo
Follow Me: