Cáo phó

Phân ưu Anh Phao lô Nguyễn Hà Thiên Thanh

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH
TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU

BÁO TIN

ANH PHAO LÔ NGUYỄN HÀ THIÊN THANH

Sinh năm 1989, tại Vinh Hà – Bình Giã

Hiện ngụ tại hàng 2, Họ Vĩnh Lộc, Giáo xứ Vinh Hà

Đã được Chúa gọi về: Lúc 18g00, thứ bảy ngày 11/8/2018
Hưởng dương 29 tuổi

Thánh lễ an táng vào lúc 4h45, thứ ba ngày 14/8/2018 tại Thánh đường Giáo xứ Vinh Hà.
Sau đó Anh PHAOLÔ được an táng tại Nghĩa trang Giáo xứ Vinh Hà

Xin Cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn PHAOLÔ sớm được hưởng nhan thánh Chúa.

Người đưa tin: Phao lô HỒ VĂN LÀNH

Facebook Profile photo
Follow Me: