Phân ưu anh Phaolo Đặng Xuân Ngọc Anh - BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Cáo phó

Phân ưu anh Phaolo Đặng Xuân Ngọc Anh

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH
TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU

BÁO TIN

Anh Phaolo Đặng Xuân Ngọc Anh

 Sinh  ngày 18/02/1995. Tại Vinh Trung

Hiện ở hàng 3 họ Xuân Mỹ

Đã được Chúa gọi về lúc 02h30 ngày 09/07/2019

Hưởng dương 24 tuổi

Thánh lễ an táng vào lúc 4h30 ngày 11/7/2019 tại nhà thờ giáo xứ Vinh Trung

sau đó anh Phaolo sẽ được an táng tại nghĩa trang giáo xứ Vinh Trung

Xin Cộng Đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Phaolo sớm được hưởng nhan thánh Chúa.

BBT, xin gửi lời phân ưu đến gia đình và tang quyến.

Người đưa tin: Mic Trịnh Văn Lân

Follow Me:

Trả lời