Cáo phó

Cáo Phó – Phân ưu Anh PHAOLO NGUYỄN THANH SƠN

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH
TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU

BÁO TIN

Anh PHAOLÔ NGUYỄN THANH SƠN

 Sinh: 1968

Hiện ngụ tại GARDEN GROVE, CALIFORNIA, HOA KỲ

(trước đây ở H1, Họ Bình Thuận, Giáo xứ Vinh Trung. Vợ là Lê Thị Thu Tuyền)

Đã được Chúa gọi về: lúc 07g, ngày 08/9/2021

Hưởng dương 53 tuổi

An táng ngày 20/9/2021. tại GARDEN GROVE, CALIFORNIA.

Xin Cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Anh PHAOLÔ sớm được hưởng nhan thánh Chúa.

BBT xin gửi lời phân ưu đến Gia đinh và Tang quyến

Người đưa tin: Jos Nguyễn Xuân Lam

Follow Me:

Trả lời