Cáo phó

Phân Ưu ANH PHAOLO TRẦN THANH BÌNH

Trong niềm tin vào Đức Kitô Tử Nạn Và Phục Sinh

 Trang Nhà Bình Giả -Quê Hương Yêu Dấu

BÁO TIN

ANH PHAOLO TRẦN THANH BÌNH 

(con ông Tịnh)

 Sinh năm 1983, tại Bình Giả

Hiện ngụ tại hàng 4, Họ Vĩnh Lộc, Giáo xứ Vinh Hà

Đã từ trần lúc 12h10, ngày 27/11/2018

Hưởng dương 35 tuổi

Thánh lễ an táng được cử hành lúc 04g30, ngày 29/11/2018

Tại thánh đường Giáo xứ Vinh Hà

Sau đó ANH PHAOLO sẽ được an táng tại nghĩa trang Giáo xứ Vinh Hà

Xin Cộng Đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn ANH PHAOLO sớm được hưởng nhan thánh Chúa.

BBT, xin gửi lời phân ưu đến gia đình và tang quyến.

Người đưa tin: Jos. Nguyễn Xuân Lam

Follow Me: