Cáo phó

Phân ưu anh Phêro Hồ Quang Tuệ

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH
TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU

BÁO TIN

Phêrô Hồ Quang Tuệ

 Sinh năm 1970 tại Bình Giả

Hiện ngụ tại hàng 1 họ Họ Phi Lộc Giáo xứ Vinh Hà

Đã từ trần lúc 9h00, ngày 5/12/2018

Hưởng dương 48 tuổi

Thánh lễ an táng được cử hành lúc 04g45, ngày  7/12/2018

Tại thánh đường Giáo xứ Vinh Hà

Sau đó Anh Phêro sẽ được an táng tại nghĩa trang Giáo họ Phi Lộc

Xin Cộng Đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Phêro sớm được hưởng nhan thánh Chúa.

BBT, xin gửi lời phân ưu đến gia đình và tang quyến.

Người đưa tin: Hồ Văn Lành

Follow Me: