Cáo phó

Phân ưu anh Phêrô Nguyễn Băng Sa

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH
TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU

BÁO TIN

Anh Phêrô Nguyễn Băng Sa

 Sinh  năm 1982 Tại Bình Giả

Hiện họ Bình Thuận

Đã được Chúa gọi về lúc 16h ngày 21/3/2019

Hưởng dương 37 tuổi

Thánh lễ an táng lúc 4h30 ngày 23/3/2019 tại Giáo xứ Vinh Trung

Sau đó Anh Phêrô sẽ được an táng tại nghĩa trang giáo xứ Vinh Trung

Xin Cộng Đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Phêrô sớm được hưởng nhan thánh Chúa.

BBT, xin gửi lời phân ưu đến gia đình và tang quyến.

Người đưa tin: Mic Trịnh Văn Lân

Follow Me: