Phân ưu Anh PHÊRÔ NGUYỄN MINH CHÂU - BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Cáo phó

Phân ưu Anh PHÊRÔ NGUYỄN MINH CHÂU

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH
TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU

BÁO TIN

Anh PHÊRÔ NGUYỄN MINH CHÂU

 Sinh  2002, tại Bình Giả

(ba mẹ tên là Ái-Trâm)

Hiện ở hàng II, Họ Phú Linh, Giáo xứ Vinh Châu

Đã từ trần lúc 20g30, ngày 04/7/2019

Hưởng dương 17 tuổi

Thánh lễ an táng vào lúc 04g45 ngày thứ bảy, 06/7/2019, tại nhà thờ Giáo xứ Vinh Châu. Sau đó, Anh PHÊRÔ sẽ được an táng tại nghĩa trang Giáo xứ Vinh Châu .

Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Anh PHÊRÔ

sớm được hưởng nhan thánh Chúa.

BBT, Trang nhà Bình Giả-Quê hương yêu dấu, xin gửi lời phân ưu đến Gia đình và Tang quyến

Follow Me:

Trả lời