Cáo phó

Phân ưu Anh PHÊRÔ TRẦN VĂN CẢNH

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH
TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU

BÁO TIN

Anh PHÊRÔ TRẦN VĂN CẢNH

 Sinh: 1966, tại Sài Gòn

Hiện ở hàng 4, Họ An Hà, Giáo xứ Vinh Hà

Đã được Chúa gọi về lúc 08g00, ngày 13/01/2021

Hưởng dương 55 tuổi

Thánh lễ an táng lúc 04h45 thứ sáu, ngày 15/01/2021 tại nhà thờ Giáo xứ Vinh Hà

Sau đó Anh PHÊRÔ sẽ được an táng tại nghĩa trang Giáo xứ Vinh H

Xin Cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Anh PHÊRÔ

sớm được hưởng nhan thánh Chúa.

BBT, xin gửi lời phân ưu đến gia đình và tang quyến.

Người đưa tin: Jos. Nguyễn Xuân Lam

Follow Me:

Trả lời