Cáo phó

Phân ưu Anh TÔMA NGUYỄN PHƯỚC MINH

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH
TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU

BÁO TIN

Anh TÔMA NGUYỄN PHƯỚC MINH

(con trai bà Sơn, vợ là Liên)

 Sinh: 1968, tại Bình Giả

Hiện ở hàng 6, Họ Gia Hòa, Giáo xứ Vinh Châu

Đã được Chúa gọi về lúc 10g45, ngày 03/3/2021

Hưởng dương 53 tuổi

Nghi thức thăm viếng và làm phép xác lúc 19g, ngày 04/3/2021

Thánh lễ an táng lúc 04g45 ngày 05/3/2021 tại nhà thờ Giáo xứ Vinh Châu

Sau đó Anh TÔMA sẽ được an táng tại nghĩa trang Họ đạo Gia Hòa

Xin Cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Anh TÔMA

sớm được hưởng nhan thánh Chúa.

BBT, xin gửi lời phân ưu đến Gia đình và Tang quyến.

Người đưa tin: Jos. Nguyễn Xuân Lam

Follow Me:

Trả lời