Cáo phó

Phân ưu Bà ANNA BÙI THỊ THƯỢC

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH
TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU

BÁO TIN

Bà ANNA BÙI THỊ THƯỢC

Sinh năm 1942, tại Hải Phòng

Hiện ở Giáo xứ Vinh Hà

Đã được Chúa gọi về lúc: 12g00, ngày 19/9/2022

Hưởng thọ: 80 tuổi

Thánh lễ an táng lúc 05g, ngày 21/9/2022, tại Thánh đường Giáo xứ Vinh Hà
Sau đó Bà ANNA sẽ được đưa đi hỏa táng tại Long Thành

Xin Cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Bà ANNA 
sớm được hưởng nhan thánh Chúa.

BBT, xin gửi lời phân ưu đến Gia đình và Tang quyến.

Người đưa tin: Hoàng Điệp 

Follow Me:

Trả lời