Cáo phó

Phân Ưu Bà ANNA ĐINH THỊ TÀI (Bà Tường)

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH
TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU
BÁO TIN
Bà ANNA ĐINH THỊ TÀI
 Sinh: 1937, tại Nghệ An
Hiện ở hàng 4, Họ Xuân Phong, Giáo xứ Vinh Châu
Đã được Chúa gọi về lúc 23g10, ngày 09/11/2021
Hưởng Thọ 84 tuổi
Nghi thức thăm viếng và làm phép xác lúc 19g00, ngày 10/11/2021
Thánh lễ an táng lúc 5g00, ngày 11/11/2021 tại Nguyện Đường Giáo Họ Xuân Phong
Sau đó Bà ANNA sẽ được an táng tại nghĩa trang Giáo Họ Xuân Phong
Xin Cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Bà ANNA
sớm được hưởng nhan thánh Chúa.
BBT, xin gửi lời phân ưu đến Gia đình và Tang Quyến.
Người đưa tin: Jos. Nguyễn Xuân Lam

Trả lời