Cáo phó

Phân ưu bà Anna Hà Thị Duyên

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH
TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU

BÁO TIN

Bà Anna Hà Thị Duyên

( Thường gọi Bà Quyên)

 Sinh năm 1937 tại Nghệ An

Hiện ngụ tại hàng 3 họ Quy Hậu Giáo xứ Vinh Trung

Đã từ trần lúc 17h10, ngày 21/9/2018

Hưởng thọ 81 tuổi

Thánh lễ an táng sẽ được cập nhật sau

Mic Trịnh Văn Lân

Follow Me: