Cáo phó

Phân ưu Bà Anna Hàn Thị Huệ (Bà Quế)

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH
TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU

BÁO TIN

Bà Anna Hàn Thị Huệ (Bà Quế)

Sinh năm 1927, tại Diễn Châu, Nghệ An

Hiện ở hàng 2, Họ Nghi Lộc, Giáo xứ Vinh Châu

Đã được Chúa gọi về lúc: 01g00, ngày 18/4/2023

Hưởng thọ 96 tuổi

Nghi thức thăm viếng và làm phép xác lúc 19g, ngày 19/4/2023

Thánh lễ an táng tại Nhà thờ Giáo xứ Vinh Châu lúc: 04g45, ngày 20/4/2023

Sau đó linh cữu Bà Anna   sẽ được an táng tại Nghĩa trang Giáo xứ Vinh Châu

Xin Cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Bà Anna
sớm được hưởng nhan thánh Chúa.

BBT, xin gửi lời phân ưu đến Gia đình và Tang quyến.

Người đưa tin: Jos. Nguyễn Xuân Lam

Follow Me:

Trả lời