Cáo phó

Phân ưu bà Anna Nguyễn Thị Liệu

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH
TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU

BÁO TIN

Bà Anna Nguyễn Thị Liệu

 Sinh  năm1930 Tại Nghẹ An

Hiện ở hàng 1 họ Yên Đại

Đã được Chúa gọi về lúc 17h10 ngày 19/01/2020

Hưởng thọ 90 tuổi

Thánh lễ an táng lúc 4h30 ngàyn 21/01/2020 tại Giáo xứ Vinh Trung

Sau đó Bà Anna sẽ được an táng tại nghĩa trang giáo xứ Vinh Trung

Xin Cộng Đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn  Anna sớm được hưởng nhan thánh Chúa.

BBT, xin gửi lời phân ưu đến gia đình và tang quyến.

Người đưa tin: Mic Trịnh Văn Lân

Follow Me:

Trả lời