Cáo phó

Phân Ưu BÀ ANNA NGUYỄN THỊ LUYẾN

Trong niềm tin vào Đức Ki tô tử nạn và phục sinh
Trang nhà Bình Giả – Quê hương yêu dấu báo tin:


BÀ ANNA NGUYỄN THỊ LUYẾN
Sinh năm 1920, tại Nam Đàn, Nghệ An
Hiện ở hàng 1, Họ Vĩnh Lộc , Giáo xứ Vinh Hà

Đã được Chúa gọi về lúc 21g00, ngày 11/02/2019
Hưởng thọ 99 tuổi.
Thánh lễ an táng vào lúc 04h30, ngày 14 tháng 02 năm 2019
tại thánh đường Giáo xứ Vinh Hà

Sau đó   BÀ ANNA  sẽ được an táng tại nghĩa trang Giáo xứ Vinh Hà
Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn BÀ ANNA

sớm được hưởng vinh phúc thiên đàng

Người đưa tin: Jos. Nguyễn Xuân Lam

Follow Me: