Cáo phó

Phân ưu bà Anna Nguyễn Thị Minh

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH
TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU

BÁO TIN

Bà Anna Nguyễn Thị Minh

 Sinh ngày 1 tháng 1năm 1951 tại Hà Tĩnh

Hiện ngụ tại hàng 6 họ Họ Bình Thuận Giáo xứ Vinh Trung

Đã từ trần lúc 8h00, ngày 13/11/2018

Hưởng thọ 67 tuổi

Thánh lễ an táng được cử hành lúc 04g30, ngày  15/11/2018

Tại thánh đường Giáo xứ Vinh Trung

Sau đó bà Anna sẽ được an táng tại nghĩa trang Giáo xứ Vinh Trung

Xin Cộng Đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Anna sớm được hưởng nhan thánh Chúa.

BBT, xin gửi lời phân ưu đến gia đình và tang quyến.

Người đưa tin: Mic Trịnh Văn Lân

 

 

Follow Me: