Cáo phó

Phân ưu Bà Anna Nguyễn Thị Phước (Bà Pho)

Trong niềm tin vào Đức Kitô Tử nạn và Phục sinh

Trang nhà Bình Giả-Quê hương yêu dâu báo tin:

Bà ANNA NGUYỄN THỊ PHƯỚC

(tên thường gọi Bà Pho)

Sinh ngày 08/8/1946, tại Nghi Xuân-Hà Tĩnh

Trước đây ở Hàng II, Họ Gia Hòa, Giáo xứ Vinh Châu.

Nay ở Giáo xứ Tử Đạo, Phoenix AZ, Hoa Kỳ.

Đã từ trần lúc 04g48, ngày 11/6/2019 (giờ Phoenix AZ, Hoa Kỳ).

Hưởng thọ 73 tuổi

Xin mọi người hiệp ý cầu nguyện cho Bà ANNA

sớm được hưởng nhan thánh Chúa trên quê trời.

BBT, xin gửi lời phân ưu đến Gia đình và Tang quyến.

Người đưa tin: Jos. Nguyễn Xuân Lam

Follow Me: