Tháng Mười Hai 16, 2019
Cáo phó

Phân ưu Bà Anna Nguyễn Thị Phước (Bà Pho)

Trong niềm tin vào Đức Kitô Tử nạn và Phục sinh

Trang nhà Bình Giả-Quê hương yêu dâu báo tin:

Bà ANNA NGUYỄN THỊ PHƯỚC

(tên thường gọi Bà Pho)

Sinh ngày 08/8/1946, tại Nghi Xuân-Hà Tĩnh

Trước đây ở Hàng II, Họ Gia Hòa, Giáo xứ Vinh Châu.

Nay ở Giáo xứ Tử Đạo, Phoenix AZ, Hoa Kỳ.

Đã từ trần lúc 04g48, ngày 11/6/2019 (giờ Phoenix AZ, Hoa Kỳ).

Hưởng thọ 73 tuổi

Xin mọi người hiệp ý cầu nguyện cho Bà ANNA

sớm được hưởng nhan thánh Chúa trên quê trời.

BBT, xin gửi lời phân ưu đến Gia đình và Tang quyến.

Người đưa tin: Jos. Nguyễn Xuân Lam

Follow Me: