Phân ưu bà Anna Võ Thị Xuân - BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Tháng Mười Một 26, 2020
Cáo phó

Phân ưu bà Anna Võ Thị Xuân

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH
TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU

BÁO TIN

Bà Anna Võ Thị Xuân

Sinh năm 1956 tại Nghệ An

Hiện ở, đường 5 Giáo họ Phi Lộc

Đã từ trần lúc 1g sáng ngày 8/11/2020

Hưởng thọ 64 tuổi

Thánh lễ an táng sẽ được cử hành lúc 4h45 ngày 10/11/2020 tại Giáo xứ Vinh Hà

Sau đó Bà Anna sẽ được an tang tại nghĩa trang giáo họ Phi Lộc

Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Bà Anna

sớm được hưởng nhan thánh Chúa.

Ban biên tập Trang nhà xin gửi lời phân ưu đến Gia đình và Tang quyến

Người đưa tin: Piter

Follow Me:

Trả lời