Cáo phó

PHÂN ƯU Bà cố ANNA ĐÀO THỊ TAM

Trong niềm tin vào Đức Ki tô tử nạn và phục sinh
Trang Nhà binhgia.net Quê hương yêu dấu báo tin:


Bà cố ANNA ĐÀO THỊ TAM
( Tên thường gọi Bà cố Trúc)
Sinh năm 1910 tại Tri Bản – Hà Tĩnh
Hiện ở hàng 2, họ An hà , giáo xứ Vinh hà
Đã được Chúa gọi về lúc 8h ngày 31/12/2018
Hưởng thọ 108 tuổi.
Thánh lễ an táng vào lúc 09h00 ngày 02 tháng 01 năm 2019
Tại Thánh đường giáo xứ Vinh Hà
Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho Linh hồn bà cố An na

sớm được hưởng vinh phúc thiên đàng

Người đưa tin GB Nguyễn Đình TườngFollow Me: