Bài viết khác Cáo phó

Phân ưu BÀ CỐ ANNA ĐINH THỊ AN (Bà Quế)

Trong niềm tin vào Đức Ki tô tử nạn và phục sinh
Trang nhà Bình Giả – Quê hương yêu dấu báo tin:


BÀ CỐ  ANNA ĐINH THỊ AN

(tên thường gọi Bà Quế, là mẹ của Cha Fx Đinh Hùng Tân; chị cả của hai cha Fx Đinh Tiên Đường và GB Đinh Tiến Hướng)


Sinh năm 1929, tại Diễn Châu, Nghệ An
Hiện ở Giáo xứ Tân Tạo, Giáo phận Phan Thiết

Đã được Chúa gọi về lúc 21g40, ngày 11/02/2019
Hưởng thọ 90 tuổi.


Thánh lễ đồng tế an táng vào lúc 08h30, thứ sáu, ngày 15 tháng 02 năm 2019
tại thánh đường Giáo xứ Tân Tạo.


Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn BÀ CỐ ANNA

sớm được hưởng vinh phúc thiên đàng

Người đưa tin: Jos. Nguyễn Xuân Lam

Follow Me: