Cáo phó

Phân ưu Bà cố Lucia Phan Thị Hiệu (Bà Hảo)

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH
TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU

BÁO TIN

Bà cố Lucia Phan Thị Hiệu

(tên thường gọi Bà Hảo, thân mẫu của Sr. Teresa Vỹ Hân, hội dòng Chúa Quan Phòng)

Sinh: 1948, tại KonTum

Hiện ở hàng 7, Họ Nghi Lộc, Giáo xứ Vinh Châu

Đã được Chúa gọi về lúc 01g00, ngày 17/01/2022

Hưởng thọ 74 tuổi

Nghi thức thăm viếng và làm phép xác lúc 19g00, ngày 18/01/2022

Thánh lễ an táng lúc 04g45, ngày 19/01/2022 tại Thánh đường Giáo xứ Vinh Châu
Sau đó Bà cố Lucia sẽ được an táng tại Nghĩa trang Giáo xứ Vinh Châu

(lúc sinh thời Bà cố đã nhiệt thành phục vụ truyền giáo tai Giáo họ Ruộng Tre, Giáo xứ Vinh Châu)

Xin Cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Bà cố Lucia
sớm được hưởng nhan thánh Chúa.

BBT, xin gửi lời phân ưu đến Sr. Teresa, Gia đình và Tang Quyến.

Người đưa tin: Jos. Nguyễn Xuân Lam

Follow Me:

Trả lời