Phân ưu Bà MARIA ĐẶNG THỊ LUẬT - BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Cáo phó

Phân ưu Bà MARIA ĐẶNG THỊ LUẬT

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH
TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU

BÁO TIN

Bà MARIA ĐẶNG THỊ LUẬT

Sinh  1949, tại Nghệ An

Hiện ở Hàng 6, Họ Đông Yên, Giáo xứ Vinh Châu

Đã từ trần lúc 12g30, ngày 27/7/2020

Hưởng thọ 71 tuổi

Nghi thức thăm viếng và làm phép xác lúc 19g, ngày 28/7/2020

Thánh lễ an táng tại nhà thờ Giáo xứ Vinh Châu lúc 04g30, ngày 29/7/2020

Sau đó Bà MARIA sẽ được an táng tại nghĩa trang Giáo xứ Vinh Châu.

Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Bà MARIA

sớm được hưởng nhan thánh Chúa.

Ban biên tập Trang nhà xin gửi lời phân ưu đến Gia đình và Tang quyến.

Người đưa tin: Jos. Nguyễn Xuân Lam

Follow Me:

Trả lời