Cáo phó

Phân ưu Bà MARIA ĐẬU THỊ HUỆ (Bà Cậy)

Trong niềm tin vào Đức Kitô tử nạn và phục sinh
Trang nhà Bình Giả – Quê hương yêu dấu báo tin:

Bà MARIA ĐẬU THỊ HUỆ

(tên thường gọi Bà Cậy)

Sinh năm 1934, tại Nghệ An

Hiện ở Hàng 2, Họ Phi Lộc, Giáo xứ Vinh Hà

Đã được Chúa gọi về lúc 23g30, ngày 06/4/2019
Hưởng thọ 85 tuổi.

Nghi thức thăm viếng và làm phép xác lúc 19g, ngày 08/4/2019

Thánh lễ an táng vào lúc 04h30, ngày 09 tháng 4 năm 2019,
tại thánh đường Giáo xứ Vinh Hà

Sau đóBà MARIA  sẽ được an táng tại nghĩa trang Họ đạo Phi Lộc, Giáo xứ Vinh Hà.

Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồnBà MARIA .

sớm được hưởng nhan thánh Chúa trên Quê Trời. 

BBT xin gửi lời phân ưu đến gia đình và tang quyến.

Người đưa tin: Jos. Nguyễn Xuân Lam

Follow Me: