Cáo phó

Phân ưu Bà MARIA ĐINH THỊ DUNG

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH
TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU

BÁO TIN

Bà MARIA ĐINH THỊ DUNG

 Sinh  1951, tại Nghệ An

Hiện ở hàng II, Họ Vĩnh Lộc, Giáo xứ Vinh Hà

Đã từ trần lúc 19g00, ngày 24/11/2019

Hưởng thọ 68 tuổi

Thánh lễ an táng lúc 04g45, ngày 26/11/2019 tại nhà thờ Giáo xứ Vinh Hà

Sau đó Bà MARIA sẽ được an táng tại nghĩa trang Giáo xứ Vinh Hà

Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn 
Bà MARIA sớm được hưởng nhan thánh Chúa.

Người đưa tin: Hồ Văn Lành

Follow Me: