Cáo phó

Phân Ưu Bà MATTA NGUYỄN THỊ TƯ (bà Kính)

Trong niềm tin vào Đức Kitô tử nạn và phục sinh
Trang nhà Bình Giả – Quê hương yêu dấu báo tin:

Bà MATTA NGUYỄN THỊ TƯ

(Tên thường gọi là Bà Kính)
Sinh năm 1920, tại Nghi Xuân Hà Tĩnh

Hiện ở hàng 2, Họ Gia Hòa, Giáo xứ Vinh Châu

Đã được Chúa gọi về lúc 19g30, ngày 28/3/2019
Hưởng thọ 99 tuổi.

Nghi thức thăm viếng và làm phép xác lúc 19g, ngày 30/3/2019

Thánh lễ an táng vào lúc 04h30, ngày 01 tháng 4 năm 2019
Tại thánh đường Giáo xứ Vinh Châu

Sau đó   Bà MATTA sẽ được an táng tại nghĩa trang Họ đạo Gia Hòa

BBT xin gửi lời phân ưu đến gia đình và tang quyến.

Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn  MATTA 

sớm được hưởng nhan thánh Chúa trên Quê Trời.

Người đưa tin: Jos. Nguyễn Xuân Lam

Follow Me: