Cáo phó

Phân ưu Bà Têrêsa Nguyễn Thị Xuân

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH
TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU

BÁO TIN

Bà Têrêsa Nguyễn Thị Xuân

Sinh năm 1954, tại Hương Khê Hà Tĩnh

Hiện ở hàng 8, Họ An Hà, Giáo xứ Vinh Hà

Đã được Chúa gọi về lúc: 15g00, ngày 01/11/2022

Hưởng thọ: 68 tuổi

Thánh lễ an táng lúc 04g45, ngày 03/11/2022, tại Thánh đường Giáo xứ Vinh Hà
Sau đó Bà Têrêsa sẽ được an táng tại Nghĩa trang Giáo xứ Vinh Hà

Xin Cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Bà Têrêsa
sớm được hưởng nhan thánh Chúa.

BBT, xin gửi lời phân ưu đến Gia đình và Tang quyến.

Người đưa tin: Jos. Nguyễn Xuân Lam

Follow Me:

Trả lời