Cáo phó

Phân ưu Chị ANNA NGUYỄN THỊ KIM HOAN

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH
TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU

BÁO TIN

Chị ANNA NGUYỄN THỊ KIM HOAN

 Sinh: 1967, tại Bình Giả

Hiện ở hàng 2, Họ Văn Yên, Giáo xứ Vinh Châu

Đã được Chúa gọi về lúc 9g00, ngày 02/11/2021

Hưởng dương 54 tuổi

Nghi thức thăm viếng và làm phép xác lúc 19g00, ngày 03/11/2021

Thánh lễ an táng lúc 5g00, ngày 04/11/2021 tại nhà thờ Giáo xứ Vinh Châu

Sau đó Chị ANNA sẽ được an táng tại nghĩa trang Giáo xứ Vinh Châu

Xin Cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Chị ANNA

sớm được hưởng nhan thánh Chúa.

BBT, xin gửi lời phân ưu đến Gia đình và Tang Quyến.

Người đưa tin: Jos. Nguyễn Xuân Lam

Follow Me:

Trả lời