Phân ưu chị Têrêsa Nguyễn Thị Mỹ - BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Tháng Mười Một 27, 2020
Cáo phó

Phân ưu chị Têrêsa Nguyễn Thị Mỹ

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH
TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU

BÁO TIN

CHỊ TÊRÊSA NGUYỄN THỊ MỸ

 ( Vợ Thầy Nguyễn Xuân Hiền )

Sinh ngày 10 tháng 8 năm 1962

Hiện ngụ tại hàng 3 họ Nghi Lộc Giáo xứ Vinh Châu

Đã từ trần lúc 12h00, ngày 18/5/2018 ( bệnh)

Hưởng dương 56 tuổi

Thánh lễ an táng được cử hành lúc 04g45, ngày  21/5/2018

Tại thánh đường Giáo xứ Vinh Châu

Sau đó Chị Têrêsa sẽ được an táng tại nghĩa trang Giáo xứ Vinh Châu

Xin Cộng Đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Têrêsa sớm được hưởng nhan thánh Chúa.

BBT, xin gửi lời phân ưu đến gia đình và tang quyến.

Người đưa tin: Piter TH

 

Follow Me:

Trả lời