Cáo phó

Phân ưu chị Têrêsa Nguyễn Thị Mỹ

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH
TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU

BÁO TIN

CHỊ TÊRÊSA NGUYỄN THỊ MỸ

 ( Vợ Thầy Nguyễn Xuân Hiền )

Sinh ngày 10 tháng 8 năm 1962

Hiện ngụ tại hàng 3 họ Nghi Lộc Giáo xứ Vinh Châu

Đã từ trần lúc 12h00, ngày 18/5/2018 ( bệnh)

Hưởng dương 56 tuổi

Thánh lễ an táng được cử hành lúc 04g45, ngày  21/5/2018

Tại thánh đường Giáo xứ Vinh Châu

Sau đó Chị Têrêsa sẽ được an táng tại nghĩa trang Giáo xứ Vinh Châu

Xin Cộng Đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Têrêsa sớm được hưởng nhan thánh Chúa.

BBT, xin gửi lời phân ưu đến gia đình và tang quyến.

Người đưa tin: Piter TH

 

Follow Me:

Trả lời