Cáo phó

Phân ưu chị Têrêsa Phan Hoài Bảo Trâm

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH
TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU

BÁO TIN

Chị  Têrêsa Phan Hoài Bảo Trâm

 Sinh ngày 15 tháng 7 năm 1995 tại Xuân Sơn

Trực thuộc họ Quy Hậu

Đã từ trần ngày 9/1/2019

Hưởng dương 24 tuổi

Thánh lễ an táng lúc 4h30 tại Giáo xứ Vinh Trung ngày 11/1/2019

Sau đó Chị  Têrêsa sẽ được an táng tại nghĩa trang giáo xứ Vinh Trung

Xin Cộng Đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Têrêsasớm được hưởng nhan thánh Chúa.

BBT, xin gửi lời phân ưu đến gia đình và tang quyến.

Người đưa tin: Mic Trịnh Văn Lân

Follow Me: