Cáo phó

Phân Ưu Cụ ông Phêrô Nguyễn Đức Châu

Cáo Phó

Gia đình chúng tôi đau buồn báo tin: Chồng – Cha – Ông – Cố của chúng tôi

Cụ Ông PHÊRÔ NGUYỄN ĐỨC CHÂU

Sinh năm 1923 tại Nam Đàn – Nghệ An.

Trú quán: Vĩnh lộc – Vinh Hà – Bình Giã.

Từ trần lúc 18 giờ ngày 03/11/2018 tại bệnh viện Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Hưởng thọ 95 tuổi

Kính xin Quý Cha, Quý Tu Sỹ, Quý Cộng Đoàn Dân Chúa và Thân Hữu cùng hợp ý cầu nguyện cho linh hồn

Cụ Phêrô sớm về hưởng Nhan Thánh Chúa và Mẹ Maria.

Trân trọng kính báo:

Vợ: Hồ Thị Ba

Trưởng Nam: Nguyễn Đức Ngọc và Vợ cùng các Con, Cháu

Thứ Nam: Nguyễn Thanh Sơn và Vợ cùng các Con, Cháu

Thứ Nam: Nguyễn Đức Minh và Vợ cùng các Con, Cháu

Út Nam: Nguyễn Quang Vinh và Vợ cùng các Con, Cháu

Út Nữ: Nguyễn Thị Kim Tuyết và Chồng cùng các Con, Cháu

(Xin miễn vòng hoa và phúng điếu)

Follow Me: