Cáo phó

Phân ưu Em Giuse Lê Viết Huy

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH
TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU

BÁO TIN

Em Giuse Lê Viết Huy

(con anh chị Hải-Xuân)

Sinh năm 2008, tại Bình Trung

Hiện ở hàng 8, Họ Yên Đại, Giáo xứ Vinh Trung

Đã từ trần lúc: 08g10, ngày 15/01/2023

Hưởng dương 15 tuổi

Thánh lễ an táng tại Nhà thờ Giáo xứ Vinh Trung lúc: 04g45, ngày 17/01/2023

Sau đó Em Giuse sẽ được an táng tại Nghĩa trang Giáo xứ Vinh Trung

Xin Cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Em Giuse
sớm được hưởng nhan thánh Chúa.

BBT, xin gửi lời phân ưu đến Gia đình và Tang quyến.

Người đưa tin: Jos. Nguyễn Xuân Lam

Follow Me:

Trả lời