Tháng Mười Hai 10, 2019
Cáo phó

Phân ưu Ông Antôn Nguyễn Văn Hùng (Hai Hùng)

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH
TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU

BÁO TIN

Ông ANTÔN NGUYỄN VĂN HÙNG

(tên thường gọi Anh Hai Hùng)

 Sinh  1950, tại Vĩnh Long

Hiện ở hàng 6, Họ An Hà, Giáo xứ Vinh Hà

Đã từ trần lúc 23g00, ngày 17/10/2019

Hưởng thọ 69 tuổi

Thánh lễ an táng vào lúc 07g, ngày 20/10/2019, tại nhà thờ Giáo xứ Vinh Hà

Sau đó, Ông ANTÔN  sẽ được an táng tại nghĩa trang Giáo xứ Vinh Hà.

Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn

Ông ANTÔN sớm được hưởng nhan thánh Chúa.

BBT, Trang nhà Bình Giả-Quê hương yêu dấu, xin gửi lời phân ưu đến Gia đình và Tang quyến.

Người đưa tin: Lê Ngọc Cẩn

Follow Me: