Cáo phó

Phân ưu Ông cố Giuse Hứa Viết Bào

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH
TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU

BÁO TIN

Ông Giuse Hứa Viết Bào

(thân phụ của Sơ Maria Hứa Thụy Diệp Anh)

Sinh năm 1954, tại Bình Định

Hiện ở Hàng 6 Họ Phi Lộc Lộc, Giáo xứ Vinh Hà

Đã được Chúa gọi về lúc: 12g30, ngày 20/3/2023

Hưởng thọ 69 tuổi

Nghi thức thăm viếng và làm phép xác 19g30 ngày 21/3/2023

Thánh lễ an táng tại Nhà thờ Giáo xứ Vinh Hà lúc: 04g45, ngày 22/3/2023

Sau đó linh cữu Ông cố Giuse sẽ được an táng tại Nghĩa trang Giáo họ Phi Lộc

Xin Cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Ông cố Giuse
sớm được hưởng nhan thánh Chúa.

BBT, xin gửi lời phân ưu đến Sơ Maria Diệp Anh, Gia đình và Tang quyến.

Người đưa tin: Jos. Nguyễn Xuân Lam

Follow Me:

Trả lời