Cáo phó

Phân ưu Ông cố Giuse Nguyễn Trực

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH
TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU

BÁO TIN

Ông cố Giuse Nguyễn Trực

(Thân sinh của Sr. Anna Bích Thủy, Hội dòng Chúa Quan phòng)

Sinh năm 1949, tại Diễn Châu – Nghệ An

Hiện ở hàng 5, Họ Phú Linh, Giáo xứ Vinh Châu

Đã được Chúa gọi về lúc: 05g00, ngày 26/9/2022

Hưởng thọ 73 tuổi

Thánh lễ an táng lúc 04g45, ngày 28/9/2022, tại Thánh đường Giáo xứ Vinh Châu
Sau đó Ông cố Giuse sẽ được an táng tại Nghĩa trang Giáo xứ Vinh Châu

Xin Cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Ông cố Giuse
sớm được hưởng nhan thánh Chúa.

BBT, xin gửi lời phân ưu đến Sr Anna, Gia đình và Tang quyến.

Người đưa tin: Jos. Nguyễn Xuân Lam

Follow Me:

Trả lời