Phân ưu Ông cố PHANXICÔ XAVIÊ ĐINH VĂN ĐÀO - BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Cáo phó

Phân ưu Ông cố PHANXICÔ XAVIÊ ĐINH VĂN ĐÀO

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH
TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU

BÁO TIN

Ông cố PHANXICÔ XAVIÊ ĐINH VĂN ĐÀO

(Thân phụ của Sơ Đinh Thị Đồng- dòng Chúa Quan Phòng (Cần Thơ))

Sinh  1939, tại Diễn Châu, Nghệ An

Hiện ở Hàng IV, Họ Nghi Lộc, Giáo xứ Vinh Châu

Đã từ trần lúc 10g40, ngày 14/6/2020

Hưởng thọ 81 tuổi

Nghi thức thăm viếng và làm phép xác lúc19g, ngày 15/6/2020

Thánh lễ an táng tại nhà thờ Giáo xứ Vinh Châu lúc 8g30, ngày 17/6/2020

Sau đó Ông cố PHANXICÔ sẽ được an táng tại nghĩa trang Giáo xứ Vinh Châu

Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Ông cố PHANXICÔ

sớm được hưởng nhan thánh Chúa.

Ban biên tập Trang nhà xin gửi lời phân ưu đến Sơ Đồng. Gia đình và Tang quyến

Người đưa tin: Jos. Nguyễn Xuân Lam

Follow Me:

Trả lời