cáo phó

Cảm tạ – Cáo phó cụ Cố PHÊ RÔ PHẠM VĂN NHÀN
Phân Ưu
  • BBT xin gửi lời phân ưu đến cha Pet. Phạm Văn Bộ; cha G.Bosco Phạm Đặng Trung Minh.; Sr M.Cecilia Đậu Thị Thiên Ân FMI và Đại Tang quyến
  • Đại Gia Tộc họ Ngô, Nguyễn Gia Hoà và Hải Ngoại, thành kính phân ưu đến Anh Chị Em và Các Cháu đã mất Cha, Ông và Cố trên thế trần, nhưng Duọng luôn sống mãi trong lòng mọi người, Người Thân và Con Cháu.

Nguyện cầu Thiên Chúa là Cha Toàn Năng đưa linh hồn Phểô sớm cùng Triều Đình Thiên Quốc hoan ca, chúc tụng Thiên Chúa muôn muôn đời.

Ban Biên Tập

https://binhgia.net BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Follow Me:

Trả lời