Cáo phó

Phân Ưu Ông Đặng Đình Sinh

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH
TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU

BÁO TIN

Ông Phêrô Đặng Đình Sinh

Sinh  năm 1942

Hiện ngụ tại hàng 3 họ Yên Đại, giáo xứ Vinh Trung

Đã từ trần lúc 02h00, ngày 28/7/2018

Hưởng thọ 78 tuổi

Thánh lễ an táng được cử hành lúc 04g40, ngày  30/7/2018

Tại thánh đường Giáo xứ Vinh Trung

Sau đó Ông Phêrô sẽ được an táng tại nghĩa trang Giáo xứ Vinh Trung

 

BBT, xin gửi lời phân ưu đến gia đình và tang quyến.

Người đưa tin: MC

Follow Me: