Cáo phó

Phân ưu ông Giacôbê Nguyễn Hồng Sử

Trong niềm tin vào Đức Kitô tử nạn và phục sinh
Trang nhà Bình Giả – Quê hương yêu dấu báo tin:

ông GIACÔBÊ NGUYỄN HỒNG SỬ

Sinh năm 1955, tại Sài Gòn

Hiện ở Hàng 4, Họ Gia Hòa, Giáo xứ Vinh Châu

Đã được Chúa gọi về lúc 18g15, ngày 12/5/2019
Hưởng thọ 64 tuổi.

Nghi thức thăm viếng và làm phép xác lúc 19g, ngày 13/5/2019

Thánh lễ an táng tại nhà thờ Giáo xứ Vinh Châu lúc 04g45, ngày 14/5/2019

Sau đó ông GIACÔBÊ sẽ được an táng tại nghĩa trang Họ đạo Gia Hòa.

Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn ông GIACÔBÊ

sớm được hưởng nhan thánh Chúa trên Quê Trời. 

BBT xin gửi lời phân ưu đến gia đình và tang quyến.

Người đưa tin: Jos. Nguyễn Xuân Lam

Follow Me: