Phân ưu Ông GIOAN BAOTIXITA ĐẶNG VĂN THÔNG - BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Cáo phó

Phân ưu Ông GIOAN BAOTIXITA ĐẶNG VĂN THÔNG

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH
Ban biên tập Trang Nhà Bình Giả-Quê Hương Yêu Dấu
BÁO TIN

Ông GIOAN BAOTIXITA ĐẶNG VĂN THÔNG

Sinh 1936, tại Diễn Châu, Nghệ An
Hiện ngụ tại Hàng II, Họ Đông Yên, Giáo xứ Vinh Châu.
Đã từ trần lúc: 05g20, ngày 08/02/2020
Hưởng thọ 84 tuổi

Nghi thức thăm viếng và làm phép xác lúc:19g, ngày 10/02/2020
Thánh lễ an táng tại nhà thờ Giáo xứ Vinh Châu lúc: 04g45, ngày 11/02/2020.
Sau đó Ông GIOAN B. sẽ được an táng tại nghĩa trang Giáo xứ Vinh Châu.

Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Ông GIOAN B. sớm được hưởng nhan thánh Chúa.

Ban biên tập xin gửi lời phân ưu đến Gia đình và Tang quyến.

Người đưa tin: Jos. Nguyễn Xuân Lam

Follow Me:

Trả lời