Cáo phó

Phân Ưu Ông GIUSE BÙI VĂN HẠNH

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH
TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU

BÁO TIN

Ông GIUSE BÙI VĂN HẠNH

 Sinh: 1961, tại Hà Tĩnh

Hiện ở hàng IV, Họ Gia Hòa, Giáo xứ Vinh Châu

Đã được Chúa gọi về lúc 16g00, ngày 22/11/2020

Hưởng thọ 60 tuổi

Thánh lễ an táng  lúc 04h45 thứ ba, ngày 24 /11/2020 tại nhà thờ Giáo xứ Vinh Châu

Sau đó Ông GIUSE sẽ được an táng tại nghĩa trang Họ Gia Hòa

Xin Cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Ông GIUSE sớm được hưởng nhan thánh Chúa.

BBT, xin gửi lời phân ưu đến gia đình và tang quyến.

Người đưa tin: Jos. Nguyễn Xuân Lam

Follow Me:

Trả lời