Phân ưu ông Giuse Hoàng Thái Huy - BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Cáo phó

Phân ưu ông Giuse Hoàng Thái Huy

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH
TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU

BÁO TIN

Ông Giuse Hoàng Thái Huy

 Sinh  năm1960 Tại Nghẹ An

Hiện ở hàng 1 họ Quy Hậu

Đã được Chúa gọi về lúc 21h ngày 15/10/2019

Hưởng dương 59 tuổi

Thánh lễ an táng lúc 4h30 ngàyn 17/10/2019 tại Giáo xứ Vinh Trung

Sau đó Ông Ông Giuse sẽ được an táng tại nghĩa trang giáo xứ Vinh Trung

Xin Cộng Đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Ông Giuse sớm được hưởng nhan thánh Chúa.

BBT, xin gửi lời phân ưu đến gia đình và tang quyến.

Người đưa tin: Mic Trịnh Văn Lân

Follow Me:

Trả lời