Cáo phó

Phân ưu Ông GIUSE HOÀNG VĂN QUANG

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH
TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU

BÁO TIN

Ông GIUSE HOÀNG VĂN QUANG

(Cựu Trưởng Ban Điều Hành Họ Quy Hậu, Phó Ban Thường Vụ Xứ Vinh Trung)

Sinh: 1925, tại Nghệ An

Hiện ở hàng 2, Họ Quy Hậu, Giáo xứ Vinh Trung

Đã được Chúa gọi về lúc 01g35, ngày 24/11/2021

Hưởng thọ 96 tuổi

Nghi thức thăm viếng và làm phép xác ngày 24/11/2021

Thánh lễ an táng lúc 04g30, ngày 25/11/2021 tại Thánh đường Giáo xứ Vinh Trung
Sau đó Ông GIUSE sẽ được an táng tại Nghĩa trang Giáo xứ Vinh Trung

Xin Cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Ông GIUSE
sớm được hưởng nhan thánh Chúa.

BBT, xin gửi lời phân ưu đến Gia đình và Tang quyến.

Người đưa tin: Jos. Nguyễn Xuân Lam

Follow Me:

Trả lời