Phân ưu ông Giuse Nguyễn Hữu Toàn - BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Cáo phó

Phân ưu ông Giuse Nguyễn Hữu Toàn

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH
TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU

BÁO TIN

Ông Giuse Nguyễn Hữu Toàn

 Sinh  1945 Tại Nghẹ An

Hiện ở họ La Nham

Đã được Chúa gọi về lúc 17h30 ngày 29/5/2019

Hưởng thọ 74 tuổi

Thánh lễ an táng lúc 4h30 ngày 1/6/2019 tại Giáo xứ Vinh Trung

Sau đó Ông Ông Giuse sẽ được an táng tại nghĩa trang giáo xứ Vinh Trung

Xin Cộng Đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Ông Giuse sớm được hưởng nhan thánh Chúa.

BBT, xin gửi lời phân ưu đến gia đình và tang quyến.

Người đưa tin: Mic Trịnh Văn Lân

Follow Me:

Trả lời