cáo phó

Phân ưu Ông GIUSE TRẦN HỮU HUẤN

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH
TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU

BÁO TIN

Ông GIUSE TRẦN HỮU HUẤN

 Sinh: 1938

Hiện ngụ tại Họ Vĩnh Lộc, Giáo xứ Vinh Hà.

Đã được Chúa gọi về lúc 08g ngày 11/7/2021

Hưởng thọ 83 tuổi

Xin Cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Ông GIUSE

sớm được hưởng nhan thánh Chúa.

Nghi thức thăm viếng và làm phép xác lúc 19g, ngày 12/7/2021

Linh cửu Ông GIUSE sẽ được an táng ngày 13/7/2021 tại Nghĩa trang Giáo xứ Vinh Hà

BBT xin gửi lời phân ưu đến Gia đinh và Tang quyến

Người đưa tin: Jos Nguyễn Xuân Lam

Follow Me:

Trả lời