Cáo phó

Phân ưu Ông Giuse Võ Công Châu

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH
TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU

BÁO TIN

Ông Giuse Võ Công Châu

(chồng của chị Trương Thị Minh)

Sinh năm 1955

Hiện ở hàng 6, Họ Phi Lộc, Giáo xứ Vinh Hà

Đã được Chúa gọi về lúc: 00g15, ngày 09/9/2022

Hưởng thọ: 67 tuổi

Thánh lễ an táng lúc 04g45, ngày 12/9/2022, tại Thánh đường Giáo xứ Vinh Hà
Sau đó Ông Giuse sẽ được an táng tại Nghĩa trang Họ Phi Lộc

Xin Cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Ông Giuse
sớm được hưởng nhan thánh Chúa.

BBT, xin gửi lời phân ưu đến Gia đình và Tang quyến.

Người đưa tin: Jos. Nguyễn Xuân Lam

Follow Me:

Trả lời