Tháng Mười Hai 16, 2019
Cáo phó

Phân ưu ông Giuse Vũ Đình Mười

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH
TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU

BÁO TIN

Ông Giuse Vũ Đình Mười

 Sinh  ngày 5/1/1930 Tại Nghẹ An

Hiện ở họ Xuân Mỹ

Đã được Chúa gọi về lúc 5h ngày 9/06/2019

Hưởng thọ 89 tuổi

Thánh lễ an táng lúc 4h30 ngàyn 11/6/2019 tại Giáo xứ Vinh Trung

Sau đó Ông Ông Giuse sẽ được an táng tại nghĩa trang giáo xứ Vinh Trung

Xin Cộng Đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Ông Giuse sớm được hưởng nhan thánh Chúa.

BBT, xin gửi lời phân ưu đến gia đình và tang quyến.

Người đưa tin: Mic Trịnh Văn Lân

Follow Me: