Cáo phó

Phân Ưu Ông GIUSE VƯƠNG KẾ

Trong niềm tin vào Đức Ki tô tử nạn và phục sinh
Trang Nhà Bình Giả – Quê hương yêu dấu báo tin:

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là ONG-KE-copy-544x680.jpg


Ông GIUSE VƯƠNG KẾ
Sinh năm 1947 tại Nghi Xuân – Hà Tĩnh
Hiện ở hàng 2, Họ Gia Hòa , Giáo xứ Vinh Châu
Đã được Chúa gọi về lúc 00g15, ngày 09/01/2019
Hưởng thọ 72 tuổi.
Thánh lễ an táng vào lúc 04h30 ngày11 tháng 01 năm 2019
Tại thánh đường Giáo xứ Vinh Châu

Sau đó Ông GIUSE sẽ được an táng tại nghĩa trang Họ Gia Hòa
Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Ông GIUSE

sớm được hưởng vinh phúc thiên đàng

Người đưa tin: Jos. Nguyễn Xuân Lam 

Follow Me: