Cáo phó

Phân ưu ông Lê Đình Trị

Trong niềm tin vào cuộc tử nạn và Phục Sinh của Đức Kyto

Trang nhà binhgia.net xin thông báo

Ông Phêro Lê Đình Trị sinh năm 1953 tại Nghệ An

Hiện ngụ tại hàng 6 Họ Xuân Phong

Đã được Chúa gọi về lúc 17h30 ngày 1/5/2021

Hưởng thọ 68 tuổi

Thánh lễ an táng ngày 3/5/2021, lúc 4h45 tại thánh đường Giáo xứ Vinh Châu

Sau đó ông Phêro được an táng tại nghĩa trang giáo họ Xuân Phong

Xin mọi người hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn Phêro sớm về hưởng nhan thánh Chúa

Trang nhà binhgia.net xin thành kính phân ưu cùng gia đình  và tang Quyến

Follow Me:

Trả lời