Cáo phó

Phân ưu ông Micae Phan Văn Điển

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH
TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU

Báo tin

Ông Micae Phan Văn Điện

Sinh 1959 tại Nghệ An

Hiện ở đường 765 họ Gioan, giáo xứ Vinh Trung

Đã được Chúa gọi về lúc 6g15 ngày 7/2/2023

Hưởng thọ 64tuổi.

Thánh lễ an táng lúc 4h30 ngày 9/2/2023

tại nhà thờ giáo xứ Vinh Trung.

Sau đó ông Micae sẽ được an táng tại nghĩa trang giáo xứ Vinh Trung

Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Micae

sớm về hưởng nhan thánh Chúa

Trang nhà binhgia.net

xin thành kính phân ưu cùng gia đình  và tang Quyến

Mic Văn Lân

Follow Me:

Trả lời