Cáo phó

Phân ưu Ông Phanxicô X. Lê Hữu Vinh

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH
Ban biên tập Trang Nhà Bình Giả-Quê Hương Yêu Dấu
BÁO TIN

Ông PHANXICÔ XAVIE LÊ HỮU VINH
(chồng của Cô Hòa)

Sinh 1951, tại Bình Trị Thiên
Hiện ngụ tại Hàng 3, Họ Nghi Lộc, Giáo xứ Vinh Châu.
Đã từ trần lúc: 15g, ngày 05/02/2020
Hưởng thọ 68 tuổi
Thánh lễ an táng tại nhà thờ Giáo xứ Vinh Châu lúc: 06g, ngày 07/02/2020.
Sau đó Ông PHANXICÔ X. sẽ được an táng tại nghĩa trang Giáo xứ Vinh Châu.

Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Ông PHANXICÔ X. sớm được hưởng nhan thánh Chúa.
Ban biên tập xin gửi lời phân ưu đến Tang quyến.

Người đưa tin: Jos. Nguyễn Xuân Lam

Follow Me:

Trả lời